Supra Sword CombiCon

Produktnamn Pris / par Antal
Sword CombiCon (2x2 m)
5 290,00 SEK
Sword CombiCon (2x3 m)
7 080,00 SEK
Sword CombiCon (2x4 m)
8 865,00 SEK
5971
  • Produktbeskrivning

Detaljer

Supras flaggskepp. Sword är en patenterad kabel. Hemligheten är bifilärlindade litzledare som är uppbyggda av 24 isolerade parter per ledare.
Bifilarlindningen består i att 12 av dessa parter är spirallindade åt ett håll och 12 åt motsatta hållet. På så sätt släcks egeninduktansen ut.
Konstruktionen ger kabeln ett induktansfritt och fasstabilt uppträdande.
Uppdelningen på 24 isolerade ledare bidrar också till att minimera skin-effekten.
Patenterad av Johnny Svärd.

Hur låter den?

Supra Sword överför de mest komplexa transienter utan deformation.
Plötsligt är signalfördröjningen densamma för alla musikens frekvenser, därför finns den inte. Den ger en ren 3-dimensionell närvaro, ett säkert tecken på högsta naturtrogenhet.

Sword säljs enbart terminerad, vaför?

P.g.a. den speciella konstruktionen med två motriktat lindade trådgrupper som ska utsläcka varandras fält till exakt nollfält så är även kontakteringen mycket kritisk.
Termineringen är gjord med kraftig crimping, syretät så materialen förenas.
Sword finns i standardlängden 2 m, 3 m och 4 m., Levereras i Mahognylåda.
Terminering: Gaffel/Banan/BFA kombikontakt. Alla varianter medföljer Sword
Andra längder kan fås på beställning.

Går att köpa styckvis. Ring för beställning