Integritetspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Hifi Kit samlar in och använder dina personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@hifikit.se 

När du tar kontakt med oss, exempelvis för att köpa eller få information om en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Hifi Kit använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in både online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler. Dessa kanaler kan vara websidor, sociala medier, mail, telefon eller muntligt.

Information som vi får av dig:

Det finns olika sätt du direkt eller indirekt kan komma att ge oss information om dig själv (och ditt företag). Exempel på dessa kan vara när du beställer något från vår webshop, när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, kontaktar oss via telefon eller mail, anmäler till att få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper eller erhåller finansiering. Denna information kan vara person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Det kan även vara betalningsinformation såsom fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig: 

Följande information samlas när du kommer i kontakt med oss. Observera att vi nödvändigtvis inte alltid samlar in all data som nämns nedan.

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, adress, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.
  • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
  • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
  • Geografisk information – din geografiska placering

För att ingå ett avtalsförhållande med oss är informationen vi samlar om dig, information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen nödvändig.

Varför samlar vi denna information?

Vi samlar in informationen i syfte att administrera din beställning samt kommunicera med dig angående din beställning eller andra support- och serviceärenden. Baserat på ditt samtycke använder vi även informationen för att kontakta dig om nyheter och erbjudanden.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

För att kunna utföra våra åtaganden mot våra kunder och intressenter kan vi komma att överföra eller dela informationen med tredje part. Dessa kan vara leverantörer, underleverantörer, återförsäljare,

distributörer och servicepartners. Vi säkerställer att uppgifterna hanteras säkert mellan dessa parter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi inte kommer att göra med uppgifterna

Hifi Kit kommer inte att sälja den insamlade informationen vidare till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hifi Kit behandlar datan inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar endast informationen så länge det är nödvändigt för det specifika syftet datan samlades in för eller så länge det krävs enligt lag. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av data

  • Rätt att få tillgång till din data – Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Hifi Kit har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad – Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ifall den data som samlades in inte längre är nödvändig för syftet den blev insamlad för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera datan. Dessa skyldigheter kan ha att göra med bokfördings- och skattelagstiftning. Vi kan dock se till att den data ej används till andra syften än att uppfylla dessa legala skyldigheter.

Andra tjänster och plattformar som nyttjas av Hifi Kit, såsom orderhantering, nyhetsbrev etc. har uppdaterade policys enligt GDPR.

Kontakta oss på info@hifikit.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.